Centre d'art et d'histoire
rue du Palais de Garde
20169 Bonifacio
0495731188
GPS : 41.387290,9.158880

Indè u Palazzu Publicu, per e cufraterne : custimi è ogetti impiecati durante e prucissione; piatti di messe genuvesi, scatullette in ossu zuccatu ò in ebanu di u 1400.